JeffreyGroeninckx bvba

Wist je dat?

De zon in cijfers

De energie die in het inwendige van de zon door thermonucleaire processen wordt opgewekt (per seconde 0,19W voor iederen ton zonmassa) wordt vooral door straling naar het oppervlak van de zon getransporteerd. Per seconde straalt de zon 3,9 * 10 26 J energie uit, ofwel aan het oppervlak van de zon gemeten 63 MJ/m2 . Met behulp van zonnecollectoren, zonnecellen en zonne-energiecentrales probeert men deze energie bruikbaar te maken. De totale hoeveelheid stralingsenergie de aarde van de zon ontvangt, bedraagt 1,5 * 1018 kWh per jaar; buiten de aardse atmosfeer zorgt de zon voor een stralingsintensiteit van 1353 W/m2. In Belgie bedraagt het aanbod van zonne-energie per jaar bijna 3600 MJ (1000 kWh) per m2.

 

zon

Zonnecellen zijn halfgeleidende foto-elementen, die bvb. Bestaan uit een dun galliumarsenidekristal (GaAs) of uit monokristallijn silicium met p- en n- geleidende zones. Met behulp van het inwendig foto-elektrisch effect kunnen ze de stralingsenergie van de zon direct in elektrische energie omzetten. Het rendement is relatief groot (tot 18%, de theoretische grens ligt bij ca. 25%, bij zonnepanelen moeten we de tussenruimte en de kaders meerekenen en dan komen we aan ongeveer 13%). Om praktisch bruikbare vermogens te verkrijgen moeten veel van dergelijke cellen achter elkaar geschakeld worden. Vaak worden 20-40 zonnecellen samengevoegd tot modules, waaruit vervolgens een zonnepaneel (met een oppervlakte van meer den 1 m2) wordt gebouwd, dat wordt voorzien van een beschermende glas- of kunststoflaag.

 

Om te zorgen dat het halfgeleidende materiaal 90% van de opvallende zonnestraling absorbeert, moet het monokristallijne silicium een dikte hebben van ten minste 100 micrometer (0,1 mm). Monokristallijn GaAs heeft daarentegen al bij een laagdikte van 2 micrometer een hoog rendement; bovendien werkt het ook bij hogere temperaturen, zodat lenzen en parabolische spiegels kunnen worden gebruikt om het zonlicht te concentreren. Dunnelaag-zonnecellen bestaan uit een polykristallijne, op een geleidende drager opgedampte halfgeleiderlaag van ca. 10-50 micrometer dikte, met als halfgeleidend materiaal vooral cadmiumsulfide (CdS), cadmiumtelluride (CdTe) en kopersulfide (CuS2). Weliswaar is het rendement van deze cellen geringer dan dat van zonnecellen van monokristallijn silicium (5-8%), maar de verhouding tussen gewicht en vermogen is aanzienlijk beter en ze zijn aanzienlijk goedkoper te fabriceren. Bovendien kunnen voor de drager flexibele materialen worden gebruikt (zoals plastic), waardoor ze geschikt zijn voor de constructie van grote oprolbare zonnepanelen zoals die voor satellieten worden gebruikt.

Zonnepanelen die aansluiten tussen de pannen.

De zonnepanelen KoraSun van Koramic zijn in Belgie gemaakt en geassembleerd. Deze polychristalijne zonnepanelen hebben theoretisch hetzelfde rendement als de opbouwzonnepanelen die we meer tegenkomen. In de praktijk is de opbrengst van deze panelen enkele procenten lager omdat ze warmer worden dan de goed geventileerde opbouwpanelen. Bij elk type zonnepaneel daalt het rendement als de temperatuur stijgt. Voor deze zonnepanelen is het belangrijk dat er een vaste latafstand is tussen de pannelatten. Dit wil zeggen dat er bij de bouw of renovatie van het dak al rekening moet gehouden worden met de vereiste latafstand.

 

Contacteer mij om te weten te komen wat de mogelijkheden zijn voor uw woning.

Oprolbare zonnepanelen voor platte daken.

De oprolbare zonnepanelen voor platte daken zijn stroken van 12 meter lang, ze zijn toe te passen op daken vanaf 400 vierkante meter en er is een minimum helling nodig van 3%. Met deze panelen is het mogelijk om ongeveer 60% van het dak te bedekken. Op een dak van 1000 vierkante meter kan er 40000 WattPiek aan oprolbare zonnepanelen of 55000 WattPiek aan klassieke zonnepanelen. Hierbij staan de klassieke zonnepanelen opgesteld onder een hellingshoek van 20 graden met voldoende tussenafstand om geen schaduw op het volgende paneel te werpen. Door de opstellling onder een hellingshoek zullen de klassieke panelen meer vermogen leveren per geinstalleerde WattPiek.

Bij de klassieke zonnepanelen wordt er net zoals bij de oprolbare panelen geen doorboringen gedaan van het dak. De types solarkabel en fiches zijn identiek.

De oprolbare zonnepanelen hoeven niet verzwaard te worden om bij wind te blijven staan, daardoor wegen ze minder (3,4kg/m2 tov 20kg/m2 voor verzwaarde klassieke panelen). Hoewel de belasting gering is komt het ook voor dat we klassieke zonnepanelen op stalen balken plaatsen net boven het dak, deze balken zijn bevestigd op de buitenmuren.

De oprolbare zonnepanelen kunnen niet bevestigd worden op de zwarte bitumineuze dakbedekking maar enkel gelijmd worden op de daarvoor ontwikkelde witte roofing met een watergedragen acryl-toplaag. De fabrikant garandeerd een hechting van de lijm voor 20 jaar en raad aan om ze jaarlijks schoon te maken terwijl dit niet nodig is voor de klassieke panelen.

De oprolbare zonnepanelen zijn altijd amorfe panelen. Amorfe panelen zie je ook in rekenmachines en doen het goed bij alle lichtomstandigheden maar daartegenover staat dat ze onder goede lichtomstandigheden zoals op uw dak slechts 66 WattPiek/m2 kunnen leveren terwijl kristallijne panelen 142 WattPiek/m2 halen. Het dak van Flanders Expo in Gent is bedekt met deze panelen.

Zonnepanelen met dubbel rendement?

Zonnepanelen met dubbel rendement ben ik tot nu toe nog niet tegengekomen. Met dubbel rendement bedoelen ze dat de panelen vlak liggen waardoor de eerste rij geen schaduw werpt op de tweede rij en er dus dubbel zoveel panelen op het dak kunnen. De panelen zelf hebben geen hoger redement. Solyndra maakte hier veel reclame mee.

 

Bij vlakke opstellingen worden vaak dunnefilmpanellen gebruikt. Dunnefilm-panelen nemen wel een groter oppervlak in beslag. Maar ze zijn minder richtinggevoelig en zoals ik zei geschikt om vlak te monteren. Daardoor hoef je op een plat dak geen tussenafstand te laten en kan je dubbel zo veel vermogen leggen als met schuin opgestelde klassieke panelen.

Een polychristalijn paneel levert ongeveer 153 WattPiek per vierkante meter. Een dunnefilm-paneel levert ongeveer 115 WP per m2. Als je de polychristalijne panelen op een plat dak opstelt onder 20 graden, wat nog vrij plat is, moet je 209 cm tussenruimte laten tot het volgende paneel. Een paneel neemt dan eigenlijk 3.66 m2 dak in beslag. Dit komt nog neer op 65WP per m2 dak. Dan kan je de dunnefilm-panelen overwegen waarvan je 115WP per m2 dak kan plaatsen.

 

Kunnen mijn zonnepanelen beschermd worden tegen diefstal?

Het is geen eenvoudige klus om panelen te stelen, maar in industriezones en op plaatsen waar een stelling blijft staan is het al voorgevallen. De panelen kunnen gemakkelijk mechanisch beschermd worden tegen diefstal. Dan is het bij het verwijderen ervan nodig om de bouten af te slijpen. Je kan ook de panelen elektronisch beveiligen. Als er dan één verwijderd wordt krijg je een telefoontje met een vooraf ingesproken boodschap. Beantwoord je het gesprek niet met een code, dan belt het systeem naar de volgende in de rij, en iedereen wordt zes keer gebeld. Deze bewaking werkt ook ’s nachts als uw panelen niet in dienst zijn. Je kan er ook voor kiezen om een SMS te krijgen als er een paneel wordt weggenomen. Met hetzelfde systeem krijg je ook een SMS als er 1000 kWh gehaald is. Je wordt op de hoogte gebracht als de installatie uit dienst gaat, bvb door een stroomonderbreking. Ik kan al deze systemen installeren en aan je wensen aanpassen.

 

Zonnepanelen die uw tuin opvrolijken?

Met de Smartflower wek je het gemiddeld verbruik op van één gezin. Hij past mooi in uw stijlvolle tuin en voorziet terwijl uw woning van stroom. Het is een Plug and Play zonnebloem. En net als een echte zonnebloem volgt hij de zon en ’s avonds sluit hij zijn blaadjes. Wil je er ook graag in de groene zone voor uw bedrijf om met uw ecologische imago naar buiten te komen? Ik kom deze graag bij jou neerpoten. Contacteer mij vrijblijvend.smartflower

De omvormer

Op zolder of bij de elektriciteitskast wordt een omvormer geplaatst die de gelijkspanning van de zonnepanelen omzet in wisselspanning die hij aan het net levert. Met een Solarlog kan de info van uw installatie via internet op PC en GSM gevolgd worden. Er zijn voorbeelden te vinden op mijn pagina met Links. De Solarlog mailt of SMS’t u en mij als er een probleem zou zijn, bvb de netspanning die weggevallen is. De Solarlog maakt ook jaarlijks een berekening van de degradatie van uw panelen. Dit is volgens mij tot nu toe de enige manier om de degradatie, waar u 25 jaar garantie op heeft, te kunnen opvolgen.

 

Ik lever service voor alle grote merken van omvormers.

Waarom zonnepanelen?

Zonnepanelen op het dak van een woning wekken voldoende stroom op om in uw verbruik te voorzien. Het elektriciteitsnet wordt als buffer gebruikt, overdag lever je elektriciteit aan het net en op het moment dat je zelf stroom nodig hebt neem je de stroom terug uit het net. De huidige teller draait dus achteruit en vooruit. In Belgie wekt een zonnepaneel van 260 WattPiek op een jaar tijd ongeveer 230 kWh op.
Zonnepanelen op woningen zijn een goede investering. De stroom die je zelf maakt kost ongeveer 9 cent per kWh. De stroom die je aankoopt kost ongeveer 20 cent per kWh. De prijs van de stroom stijgt gemiddeld 4% per jaar en de laatste (en komende!) jaren is de stijging hoger. Wie zijn stroom zelf maakt voelt geen invloed van de prijsstijging op de elektriciteitsmarkt.

 

Zonnepanelen op woningen zijn niet alleen een goede inverstering maar ook het milieu vaart er wel bij. De energie die door uw panelen is opgewekt hoeft niet meer in de elektriciteitscentrale opgewekt te worden. Op 1 jaar tijd heeft een zonnepaneel de energie opgewekt die nodig was om dit paneel te produceren. Vanaf dan is het voor het milieu pure winst.

 

Vraag meer info aan via disbonjour@jeffreygroeninckx.be of bel mij op 0495 18 08 08.